Wet- en regelgeving


We houden u hier op de hoogte van wat er speelt op het gebied van wet- en regelgeving rondom de Wvggz.

Brief consultatie reparatiewet Wvggz - juli 2020

Op 3 juli heeft de Nederlandse ggz de reactie op de consultatie reparatiewet Wvggz ingeleverd. U vindt de reactie hier.

Download
Brief de Nederlandse ggz mbt consultatie reparatiewet Wvggz
Brief consultatie.pdf
Adobe Acrobat document 768.0 KB

Besluit gelijkgestelde aandoeningen gepubliceerd - mei 2020

Op 1 mei 2020 is het Besluit gelijkgestelde aandoeningen gepubliceerd. Het Besluit wordt ingevoegd in het Besluit zorg en dwang (na artikel 1.1 van het Besluit zorg en dwang). Hiermee worden het syndroom van Korsakov, de ziekte van Huntington en Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) gelijkgesteld aan een psychogeriatrische aandoening of een verstandelijke beperking als:

a. de ziekte of aandoening dezelfde gedragsproblemen of hetzelfde regieverlies als een psychogeriatrische aandoening of verstandelijke handicap veroorzaakt;

b. de persoon met de ziekte of aandoening zorg nodig heeft in verband met deze gedragsproblemen of regieverlies vergelijkbaar met de zorg die nodig is bij een psychogeriatrische aandoening of verstandelijke handicap;

c. deze gedragsproblemen of dit regieverlies kan leiden tot ernstig nadeel.

Download
Besluit gelijkgestelde aandoeningen
Besluit+gelijkgestelde+aandoeningen (1).
Adobe Acrobat document 54.3 KB

Art. 2.3 Wfz en toestemming minister voor tijdelijke onderbreking en tussentijdse beëindiging verplichte zorg

Op 10 april 2020 heeft het ministerie van J&V laten weten:

De inrichting van de procedure voor het verlenen van toestemming door de minister bij tijdelijke onderbrekingen en tussentijdse beëindigingen (Wvggz) of verlof en ontslag (Wzd) van opnames op grond van artikel 2.3 van de Wet forensische zorg heeft helaas wat vertraging opgelopen. 

Als er sprake is van een situatie waarbij de minister om toestemming moet worden gevraagd, neem dan contact op met: fpl@dji.minjus.nl. Zodra er meer bekend is over de exacte werkwijze wordt u daarover geïnformeerd.

U vindt hier meer informatie over artikel 2.3 Wfz.

Spoedwet - stand van zaken

Download
Stand van zaken mbt de Spoedwet - april 2020
De afgelopen maanden heeft GGZNederland, richting politiek, aangedrongen op snelle reparatiewetgeving. U leest hier de stand van zaken in april 2020.
Spoedwet_03042020.pdf
Adobe Acrobat document 554.0 KB

Reparatiewet - stand van zaken

Download
Stand van zaken mbt de Reparatiewet - april 2020
VWS streeft ernaar het volgende wetsvoorstel ter aanscherping van de uitvoering Wvggz en Wzd rond de jaarwisseling aan de Tweede Kamer aan te bieden. U leest hier de planning.
Reparatiewet_03042020.pdf
Adobe Acrobat document 371.2 KB

Evaluatie Wvggz

Het is waarschijnlijk dat de wetsevaluatie, die eind 2021 moet zijn afgerond, aanleiding geeft tot wijzigingen. In dit derde wetsvoorstel kunnen naar verwachting ook meer beleidsinhoudelijke wijzigingen worden opgenomen.

Regeling verplichte ggz

Via deze link vindt u de Regeling verplichte geestelijke gezondheidszorg.

Integrale artikelsgewijze toelichting Wet verplichte ggz

Download
Wvggz met integrale artikelsgewijze toelichting
Wvggz_artikelsgewijze_toelichting.pdf
Adobe Acrobat document 1.5 MB

Dec 2019 - Veel gestelde vragen wet- en regelgeving

Download
Veel gestelde vragen over de wet- en regelgeving Wvggz
FAQ wet- en regelgeving.pdf
Adobe Acrobat document 683.2 KB

Dec 2019 - Toetsingskader IGJ voor Wvggz en Wzd gepubliceerd

De inspectie heeft de toetsingskaders gepubliceerd. U vindt ze hier.


20 juni 2019 - Besluit verplichte ggz gepubliceerd

Het Besluit houdende regels ter uitvoering van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Besluit verplichte geestelijke gezondheidszorg) is op 5 juni jl. gepubliceerd in het Staatsblad. Het besluit geeft regels omtrent onder andere de ambulante verplichte zorg, gegevensverwerking, middelen en maatregelen ten aanzien van personen met een strafrechtelijke titel, samenstelling en werkwijze klachtencommissie en de patiënten vertrouwenspersoon. 

Regeling verplichte ggz

In de Staatscourant van 7 november 2019 is de regeling verplichte ggz gepubliceerd.

Besluit inwerkingtreding Wvggz

Download
Besluit inwerkingtreding Wvggz.pdf
Adobe Acrobat document 48.6 KB

5 juli 2019 - Wetswijzigingen

Op de Wet zorg en dwang en op de Wet BIG zijn in verband met de invoering van de Wzd-functionaris wijzigingen aangebracht. Ook is in de Wvggz de overgangstermijn voor de Wet Bopz verlengd van 6 naar 12 maanden.

Download
Nieuwsbericht wetswijzigingen
Nieuwsbericht Wvggz.pdf
Adobe Acrobat document 723.7 KB

Vragen?

Heeft u een vraag of wilt u iets delen? Stuur een bericht.