Registratie van verplichte zorg


Informatieboekje Registratie Verplichte Zorg - versie september 2020

Op 1 januari 2020 is de Wvggz ingegaan. Dit brengt veel veranderingen met zich mee. Voor zorgverleners verandert ook wat ze verplicht vast moeten leggen met betrekking tot verleende verplichte zorg.

 

Afgelopen maanden is gewerkt aan een nieuwe versie van het -niet meer roze vanwege de nieuwe huisstijl - informatieboekje over het registreren van verplichte zorg. In maart 2020 is al een hoofdstuk over de definities van de verschillende vormen van verplichte zorg gepubliceerd. Deze tekst vindt u terug in hoofdstuk 2 van het nieuwe boekje.  

 

Het gaat in dit document over het vastleggen van gegevens over de feitelijke uitvoering van verplichte zorg zoals beschreven in artikel 3:2 van de Wvggz. De vastlegging van deze informatie is nodig voor de uitvoering van artikel 8:4 en 8:24 Wvggz.

 

Download
Informatieboekje ‘Registratie van vormen van toegepaste verplichte zorg’
Informatieboekje.pdf
Adobe Acrobat document 693.4 KB
Download
Snelkaart ‘Registratie van vormen van toegepaste verplichte zorg’
Snelkaart.pdf
Adobe Acrobat document 519.1 KB
Download
Een instructiepresentatie over het registreren van verplichte zorg
Deze presentatie is beschikbaar om in eigen instelling te gebruiken
Instructiepresentatie registratie toegep
Microsoft Power Point presentatie 1.1 MB
Download
Q&A Verplichte zorg, deel 1
20201006 QA deel 1 Verplichte Zorg_ (1).
Adobe Acrobat document 205.5 KB
Download
Qen A deel 2 over artikel 8.9 Wvgzz
QenA deel 2 over artikel 8.9 Wvggz.pdf
Adobe Acrobat document 222.4 KB

ARGUS 2.0: definities en registratie van verplichte zorg - 2019

De Argus data, met informatie over de toepassing van dwang en drang in de ggz, worden sinds 2015 door wijzigingen in privacywetgeving niet meer landelijk verzameld. Sinds 2017 staat het onderhoud van de datadefinities on hold. De invoering van de Wet verplichte ggz (Wvggz) brengt nieuwe definitievraagstukken met zich mee en tevens een behoefte aan andere registraties.

Begin 2019 is gestart met de aanpassing van de oude definitie-set en het beschrijven van een nieuwe werkwijze voor registratie, analyse en verzameling.

Decentraal analyseren en landelijk vergelijken - 2019

Download
Voorgestelde werkwijze decentraal analyseren en landelijk vergelijken
Voorgestelde werkwijze.pdf
Adobe Acrobat document 216.2 KB

Vragen?

Heeft u een vraag of wilt u iets delen? Stuur een bericht.