Meer over Wvggz


Ketenprogramma

Vanuit de ministeries van VWS en J&V is het ketenprogramma Wvggz opgezet. In dit programma zijn naast de Nederlandse ggz onder meer het Openbaar Ministerie, gemeenten, Stichting PVP en de politie betrokken. In het ketenprogramma stemmen de ketenpartners af en beslissen ze over de informatievoorziening en onderwerpen die 3 of meer ketenpartners aangaan. Bilaterale onderwerpen regelen partijen onderling. De Projectleider Wvggz van de Nederlandse ggz zit bij alle ketenwerkgroepen en ketenoverleggen om overzicht te houden, eenheid te bewaken en inhoudelijke input te leveren. Het ketenprogramma blijft tot 1 juni 2020 bestaan.

Uitleg van de nieuwe wet

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft een kort filmpje gemaakt met uitleg over de wet. Ook vindt u op de website dwang in de zorg veel aanvullende informatie en de achtergronden van deze wet.  

Website ministerie VWS

De informatieproducten, handreikingen en andere producten die het ketenprogramma oplevert, staan ook op de website van VWS


Vragen?

Heeft u een vraag of wilt u iets delen? Stuur een bericht