13 november 2019 Voortgang Wvggz


GGZ Nederland is zich bewust van de zorgen die leven rond de invoering van de Wet verplichte ggz (Wvggz) en herkent de risicos. Het is een complexe wet, ook in de uitvoering ervan, die veel van onze administratieve processen, professionals en met name de psychiaters vraagt.

 

Samen met de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) zijn wij daarom intensief in gesprek met het ministerie van VWS. In het laatste gesprek, begin deze week, hebben we alle risicos met elkaar in kaart gebracht en besproken. Alle partijen realiseren zich dat niet alles meteen optimaal zal verlopen. Je kunt immers niet 'oefenen’ voor de invoeringsdatum van de wet. Staatssecretaris Blokhuis toonde zich in het gesprek bereid om mee te denken hoe die risicos zo goed mogelijk zijn op te vangen. Dat is positief. 

 

Er is lang en hard gewerkt aan de totstandkoming van deze wet, en er wordt veel van verwacht, niet in de laatste plaats door ggz-patiënten en hun familie, op wie deze wet in de eerste plaats is gericht. Samen met haar leden, met de professionals en met de overige ketenpartners spant GGZ Nederland zich al enige jaren maximaal in voor een zorgvuldige invoering van de wet per 1 januari 2020. Vanzelfsprekend houden we daarbij nadrukkelijk de vinger aan de pols houden: leidt de wet tot het gewenste resultaat en slagen we er met alle partijen in om de bedoeling ervan - een verbetering van de kwaliteit van (verplichte) zorg - te realiseren. De toezegging van de staatssecretaris om de Wvggz vervroegd te evalueren helpt daarbij.