Overig gegevensuitwisseling


Veel gestelde vragen informatieketen - november 2019

Ondanks de inspanning van de Nederlandse ggz de afgelopen jaren om met onze achterban en ketenpartners een goede keten-IV te realiseren, is deze missie maar gedeeltelijk voltooid op 1 januari 2020. In het nieuwe jaar gaan onze inspanningen daarom onverminderd door. In de bijlage vindt u een samenvatting van lopende kwesties en leest u ons implementatieadvies.

We houden u op de hoogte via de Ledennieuwsbrief, de gebruikelijke Wvggz-communicatie en deze website.

Download
Stand van zaken informatieketen
Veel gestelde vragen informatieketen_Wvg
Adobe Acrobat document 351.2 KB

Vragen ?

Heeft u een vraag of wilt u iets delen? Stuur een bericht.