Communicatie


Alle communicatieproducten die u hier aantreft, zijn vrij beschikbaar voor gebruik. Bedenk daarbij wel dat een collega lidinstelling hiervoor inspanning heeft verricht. Vermeld daarom altijd de bron van het communicatiemiddel bij gebruik. En wees zelf ook een goede partner door uw middelen beschikbaar te stellen. Stuur uw communicatiemiddel naar communicatie@denederlandseggz.nl en wij zorgen dat het op deze pagina wordt geplaatst. 

Communicatie vanuit VWS

Het ministerie van VWS heeft met de ketenpartners de nodige middelen ontwikkeld, waaronder een aantal filmpjes, een Q&A en een factsheet veilige mail. U vindt er ook informatieproducten en handreikingen die helpen bij de uitvoering van de Wvggz.

 

Brochures ZM en CM voor professionals en cliënten (incl Engelse versies)

VWS heeft brochures over de Zorgmachtiging en de Crisismaatregel geschreven voor de professional en voor de cliënt. U vindt de meest recente versies terug op de website van het ministerie. De informatie is ook in het Engels beschikbaar.

Middelen ketenpartners

De andere partners in de keten ontwikkelen ook allerlei middelen. Maak daar ook gebruik van.

De linken naar de ketenpartners vindt u hier.

 

Voorlichtingsmateriaal PVP

De PVP (Patientvertrouwenspersoon) heeft een uitgebreide informatiekrant gemaakt over hun rol binnen de Wvggz. Bekijk ook het handige schema Zorgmachtiging hieronder.

 

Voorlichtingsmateriaal LSFVP

De LSFVP (Landelijke Stichting Familievertrouwenspersoon) heeft een brochure voor naasten gemaakt over de Wvggz, met aandacht voor de rol van naasten. Ook bevat de brochure overzichtelijke schema’s.

Er is ook een handig informatiedocument over rol van de familievertrouwenspersoon binnen de Wvggz.

Download
Informatiedocument LSFVP
Familievertrouwenspersoon.docx
Microsoft Word document 82.2 KB
Download
Schema Zorgmachtiging PVP
Zorgmachtiging schema voor derden.pdf
Adobe Acrobat document 522.6 KB

e-Magazine Wvggz van de Nederlandse ggz

Dit magazine vertelt de ontstaansgeschiedenis van de Wvggz: van wet Bopz naar de Wvggz.

Web, app en voorlichtingsfilmpjes van GGz Centraal

App en web

GGz Centraal heeft een website met bijbehorende app ontwikkeld voor professionals. De app is beschikbaar in Google Play en in de App Store

(zoek op wvggz). Iedereen kan hier gebruik van maken. Heeft u opmerkingen? Stuur dan een bericht naar GGz Centraal.

 

Voorlichtingsfilmpje Zorgmachtiging cliënten
Voor cliënten heeft GGz Centraal een voorlichtingsfilmpje gemaakt over de Zorgmachtiging. Deze film mag iedereen gebruiken met bronvermelding.

 

Voorlichtingsfilmpje Wvggz medewerkers

GGz Centraal heeft een animatiefilm ontwikkeld om medewerkers voor te lichten over de Wvggz. Deze film mag iedereen gebruiken met bronvermelding.

 

Wilt u uw eigen logo in de film verwerkt hebben? 

Neem dan contact op met Angélique Salimans:  a.salimans@ggzcentraal.nl

Infografic, kwartetspel en webinar Wvggz van GGZ Friesland

GGZ Friesland heeft een handige infografic gemaakt en een kwartetspel ontwikkeld over de Wvggz. Ook stond het GGZ College van GGZ Friesland op 17 september in het teken van

de Wvggz.

Kijk het college hier terug.

Kwartetspel Wvggz

Het kwartetspel is bedoeld voor collega's. U kunt het spel bestellen in uw eigen huisstijl

(€ 14,95 per stuk) of met het logo van GGZ Friesland erop (€ 13,95 per stuk). U ontvangt het spel gedrukt en wel in een kwartetdoosje. Neem hiervoor contact op met Susan Kuilman:

Susan.Kuilman@ggzfriesland.nl.

Download
Infografic Wvggz in vogelvlucht
Wvggz in vogelvlucht.pdf
Adobe Acrobat document 1.2 MB
Download
Voorbeeld van het kwartetspel
Kwartetspel voorbeeld.pdf
Adobe Acrobat document 47.3 KB

Illustraties en poster van Altrecht

Altrecht heeft een aantal illustraties laten maken rondom de Zorgmachtiging en de Crisismaatregel. Iedere ggz-instelling mag de afbeeldingen gebruiken voor eigen middelen, eigen sociale media berichten en eigen website. De afbeeldingen mogen NIET verder gedeeld worden met derden. Verzoek om bij gebruik van de illustraties te vermelden: illustraties van www.lococartoons.nl

Download
Illustraties Zorgmachtiging en Crisismaatregel
Illustraties ZM en CM.zip
Gecomprimeerd archief in ZIP formaat 15.4 MB

Altrecht heeft ter voorbereiding op de introductie van de Wvggz een poster gemaakt. Hiermee worden collega's gewezen op de digitale informatie die beschikbaar is. Ter informatie vindt u de poster hier.

Download
Poster Wvggz
Poster Wvggz-intern.pdf
Adobe Acrobat document 88.9 KB

Werkprocessen Wvggz uitgetekend - GGNet

GGNet heeft alle werkprocessen van de Wvggz uitgetekend

en in een systeem geplaatst. Maar ook zonder dit systeem bieden

de uitwerkingen een helder beeld op de hele keten van de Wvggz.

Lees verder

 

Online magazine Wvggz

Ook heeft GGNet een online magazine gemaakt voor professionals. Met onder andere daarin wat er écht verandert,

de visie van geneesheer-directeuren op de Wvggz en

hoe je je hierin kunt scholen. Inclusief een kennistekst!

Wilt u meer weten? Neem dan contact op met Linda Willems.

Het magazine wordt de komende weken nog aangevuld.

Presentatie Crisismaatregel

Download
Presentatie Crisismaatregel.pdf
Adobe Acrobat document 401.6 KB

Presentatie Zorgmachtiging

Download
Presentatie Zorgmachtiging (1).pdf
Adobe Acrobat document 1.6 MB

Filmpjes ervaringsdeskundigen

Het ministerie van VWS heeft zes ervaringsdeskundigen, onder wie een moeder, geïnterviewd over de Wvggz. Van deze interviews zijn 7 video’s gemaakt, die zijn vertoond op de 3e ketenconferentie Wvggz. Het geeft een goed en gevarieerd inzicht in hoe deze betrokkenen zelf tegenover dwang staan en in wat zij van de nieuwe wet verwachten.

Veel gestelde vragen

In deze documenten vindt u het antwoord terug op veel gestelde vragen. Heeft u zelf een vraag? Stuur een bericht. Wij beantwoorden uw vraag en voegen de vraag en het antwoord ook toe als de inhoud voor iedereen van belang is.

Download
Veel gestelde vragen Wvggz
Veel gestelde vragen_algemeen.pdf
Adobe Acrobat document 569.5 KB
Download
De strafrechter mag soms een civiele machtiging voor gedwongen zorg afgeven
Veel gestelde vragen over artikel 2.3 Wf
Adobe Acrobat document 261.7 KB

Handig voor training en opleiding

GGZ Ecademy ondersteunt bij de implementatie en organisatie van effectieve scholing van medewerkers.  Ook met betrekking tot de implementatie van de Wvggz is een e-learning ontwikkeld. Hierin wordt de Wet verplichte ggz behandeld vanuit het perspectief van drie professionals: de psychiater, de geneesheer-directeur en de zorgverantwoordelijke. Meer informatie


Vragen ?

Heeft u een vraag of wilt u iets delen? Stuur een bericht.